بایگانی دسته‌ی: آموزشهای کادو

آموزشهای کادو

در این مجموعه اموزشهای کادو ما در مورد هدیه و کادو دادن و روشهای تاثیر گذار کادو دادن بخوانید. یادبگیرید استفاده کنید و روابطی مستحکم بسازید.

هدیه پسر بر مبنای شخصیت افراد، استدلالی ها (ISTJ)

هدیه پسر

p> راهنمای هدایا 16 شخصیتی: هدیه پسر بر مبنای شخصیت افراد، استدلالی ها (ISTJ) هدیه روز مرد در مقالات قبلی درباره اینکه چگونه و چرا شخصیت افراد در انتخاب کادو به ما کمک میکنه صحبت کردیم و چند گروه از شخصیتهای آنها را بررسی کردیم حال میخواهیم درمورد یکی دیگر از 16 شخصیت یعنی استدلالیها […]

هدیه عید نوروز بر مبنای شخصیت افراد، مبارزان (ENFP)

راهنمای هدایا 16 شخصیتی: هدیه عید نوروز بر مبنای شخصیت افراد، مبارزان (ENFP) هدیه عید نوروز در مقالات قبلی درباره اینکه چگونه و چرا شخصیت افراد در انتخاب کادو به ما کمک میکنه صحبت کردیم و چند گروه از شخصیتهای آنها صحبت کردیم حال میخواهیم درمورد یکی دیگر از 16 شخصیت یعنی مبارزان صحبت میکنیم […]

کادو روز زن بر مبنای شخصیت افراد، واسطه ها (INFP)

p> راهنمای هدایا 16 شخصیتی: کادو روز زن یا مرد بر مبنای شخصیت افراد، واسطه ها (INFP) کادو روز زن در مقالات قبلی درباره اینکه چگونه و چرا شخصیت افراد در انتخاب کادو به ما کمک میکنه صحبت کردیم و چند گروه از شخصیتهای آنها صحبت کردیم حال میخواهیم درمورد یکی دیگر از 16 شخصیت […]

هدیه روز مرد بر مبنای شخصیت افراد، طرفداران (INFJ)

p> راهنمای هدایا 16 شخصیتی: هدیه روز مرد بر مبنای شخصیت افراد، طرفداران (ENTP) هدیه روز مرد در مقالات قبلی درباره اینکه چگونه و چرا شخصیت افراد در انتخاب کادو به ما کمک میکنه صحبت کردیم و چند گروه از شخصیتهای آنها صحبت کردیم حال میخواهیم درمورد یکی دیگر از 16 شخصیت یعنی طرفداران صحبت […]

هدیه روز زن بر مبنای شخصیت افراد، داوطلبان (ENTP)

راهنمای هدایا 16 شخصیتی: هدیه روز زن بر مبنای شخصیت افراد، داوطلبان (ENTP) هدیه روز زن در مقالات قبلی درباره اینکه چگونه و چرا شخصیت افراد در انتخاب کادو عید ی به ما کمک میکنه صحبت کردیم و چند گروه از شخصیتهای آنها صحبت کردیم حال میخواهیم درمورد یکی دیگر از 16 شخصیت یعنی داوطلبان […]

کادو تولد بر مبنای شخصیت افراد، فرماندهان

راهنمای هدایا 16 شخصیتی: کادو تولد بر مبنای شخصیت افراد، فرماندهان کادو تولد در مقالات قبلی درباره اینکه چگونه و چرا شخصیت افراد در انتخاب کادو عید ی به ما کمک میکنه صحبت کردیم و چند گروه از شخصیتهای آنها صحبت کردیم حال میخواهیم درمورد یکی دیگر از 16 شخصیت یعنی فرماندهان صحبت کنیم کادو […]

هدیه ولنتاین و روز عشق

هدیه ولنتاین و روز عشق هدیه ولنتاین روز ولنتاین یکی از روزهای بخصوصی هست. که در آن عشق مجال خودنمایی را بیش از پیش می-یابد. هدیه ولنتاین شاید آن زمان که ولنتاین در قرن سوم قربانی راه عشق شد. هرگز گمان نمی کرد که روزگاری نماد و سمبل عشق گردد. و همه ساله 14 فوریه […]

هدیه تولد بر مبنای شخصیت افراد، منطقین

راهنمای هدایا 16 شخصیتی: هدیه تولد بر مبنای شخصیت افراد، منطقین هدیه تولد در مقاله قبلی درباره اینکه چگونه و چرا شخصیت افراد در انتخاب کادو عید ی به ما کمک میکنه صحبت کردیم حال درباره یکی از 16 شخصیت یعنی منطقین صحبت میکنیم هدیه تولد هدیه تولد بر مبنای شخصیت افراد هدیه تولد گیرندگان […]

کادو عید بر مبنای شخصیت افراد، معماران

راهنمای هدایا 16 شخصیتی: کادو عید بر مبنای شخصیت افراد معماران کادو عید در مقاله قبلی درباره اینکه چگونه و چرا شخصیت افراد در انتخاب کادو عید ی به ما کمک میکنه صحبت کردیم حال درباره یکی از 16 شخصیت یعنی معماران صحبت میکنیم کادو عید کادو عید بر مبنای شخصیت افراد کادو عید گیرندگان […]

هدیه عیدی بر مبنای شخصیت افراد

راهنمای هدایا 16 شخصیتی: ایده های هدیه عیدی برای هر شخصیتی هدیه عیدی تا بحال به این فکر کردین که چیکار کنید که هدیه عیدی که به اشخاص میدین تاثیر گذار باشد؟ بر مبنای شخصیت اشخاص عیدی دهید… هدیه عیدی همه ما می دانیم که تعطیلات عید بستر مناسبی برای ابراز عشق، همبستگی و قدردانی […]